Atmospheric adaptation of famous poem by Karel Jaromír Erben.


Take care of your house.

Don't loose your mind!

Try to change inevitable end.Atmosférická adaptace slavné básně od Karla Jaromíra Erbena.


Pečuj o svůj domov.

Nezblázni se!

Zkus zvrátit nevyhnutelný konec.


Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.